Director
Faculty
Postdoctor
Ph.D. Student
M.Sc. Student
Alumni
  • Jingjie Yan        2010 – 2015    PhD    Now:Nanjing University of Posts and Telecommunications
  • Pengfei Zhou    2011 – 2014    MSc    Now:the 28th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation
  • Xiaolan Wang   2011 – 2014    MSc    Now:Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Bei Wang          2011 – 2014    MSc    Now:Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Jianguo Hu       2012 – 2015    MSc    Now:Minivision
  • Weijia Dai         2013 – 2016    MSc    Now:Jiangsu Taizhou People’s Hospital
  • Yuhao Liu         2013 – 2016    MSc    Now:China Telecom
  • Ziyan Wang      2013 – 2016    MSc    Now:the 28th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation